top of page

ד"ר ספי ורניק

המכון להנדסה חקלאית

המחלקה להנדסת מערכות חישה, מידע ומיכון

053-6275464

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

סנסורים ביואלקטרוניים, ביו-ננוטכנלוגיה, ביו-אלקטרוכימיה

מהות המחקר:

זיהוי פתוגנים וסמנים ביולוגיים ע"י ביו-סנסורים אלקטרוניים, תכנון , פיתוח ויישום של מערכי סנסורים ממוזערים המשלבים מולקולות ביולוגיות, מחקר ביופיזיקלי ברמת המולקולה הבודדת, ננוחיישנים

דרושים:

סטודנטים לתואר שני או מתקדם יותר

bottom of page