top of page

ד"ר שירי פרייליך

מרכז המחקר נווה יער

מחלקה: משאבי טבע

050-6220047

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

ביולוגיה מערכתית באקולוגיה וחקלאות.

מהות המחקר:

בקבוצת המחקר אנו מתמקדים ביישום ופיתוח שיטות חישוביות מבוססות גנומיקה לצורך לימוד תיפקוד המיקרוביום במערכות אקולוגיות מורכבות. אנו מקווים להבין טוב יותר את העקרונות המנחים תהליכים קריטיים המבוצעים ע"י המיקורביום כמו פירוק מזהמים, אנטרקאציה עם הצמח, הגנה מפני פתוגניים ופליטת גזי חממה במערכות בעלות חשיבות חקלאית וסביבתית על מנת לשפר את הגישות המיושמות כיום.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני עם תואר ראשון בביולוגיה ו\או מדעי המחשב

bottom of page