top of page

ד"ר רועי כספי

המכון להגנת הצומח

המחלקה לאנטומולוגיה

03-9683517

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

הדברה ביולוגית

מהות המחקר:

המטרה הכללית לשפר את יעילות ההדברה הביולוגית של כנימות עלה בעזרת שילוב של מושית טורפת עם צרעות טפיליות, לאור העלייה שינויי האקלים. מטרת ביניים: לחקור את יחסי הגומלין בין המושית האסיאתי וצרעת האפידיוס בטמפרטורות שונות (כולל טמפרטורות גבוהות בהן הצרעה אינה יעילה) בתנאי מעבדה ובתנאי בתי רשת .

דרושים:

סטודנטים לתואר שני, בעלי רקע באנטומולוגיה ואקולוגיה. בעלי יוזמה, עצמאות, ועניין בהדברה ביולוגית.

bottom of page