top of page

ד"ר דניאל דואניס-אסף

המכון לחקר תוצרת חקלאית

מחלקה: מדעי המזון

054-7491991

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

מיקרוביולוגיה של מזון

מהות המחקר:

המחקר עוסק בהבנת מנגנוני ההגנה וההשרדות של חיידקים פתוגנים לאדם בתהליכי ייצור מזון

דרושים:

סטודנטים. עדיפות תינתן לרקע במיקרוביולוגיה, מזון, ביוטכנולוגיה

bottom of page