חקלאות בתנאי עקה

התחממות גלובלית, חקלאות בתנאי מדבר, אנרגיה