רשימת המלגות
המוענקות על ידי עמותת נאמני המחקר החקלאי 

אגודת הידידים.png

קרן ע"ש שולמית ורב אלוף חיים לסקוב ז"ל

25,000 / 35,000

ש"ח

גובה המלגה: 

בהתאם לתואר הנלמד

3

מספר הזוכים מדי שנה:

מועד אחרון להגשה:

18.8.22

קרן ע"ש שולמית ורב אלוף חיים לסקוב ז"ל

ושוחריו במכון וולקני