top of page

המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון

על רקע הגידול באוכלוסיית העולם והאתגרים האקלימיים המשפיעים ישירות על החקלאות ועל יכולת יצור המזון, ועל רקע זאת ששליש מסך המזון המיוצר בעולם וכמחצית מסך הפירות והירקות הטריים אובדים כל שנה, ישנה חשיבות הולכת וגוברת בפיתוח טכנולוגיות שימור מזון לאחר הקטיף, מניעת פחתים, הארכת חיי מדף והגברת בטיחות המזון לצרכנים.

היעד העיקרי של פעילות המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון הינו שמירת האיכות, בטיחות ומניעת פחתים במגוון סוגים שונים של תוצרת חקלאית טרייה או יבשה ומזון מן החי והצומח, המיועדים למאכל אדם ובע"ח, זאת במטרה להאריך את חיי המדף של מוצרים אלו, תוך שמירה על איכותם, בטיחותם וערכם התזונתי.

המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון נחשב לייחודי בתחומו בכך שתחום פעילותו מכסה את כלל שרשרת אספקת המזון, החל מהייצור החקלאי עד בית הצרכן, כלומר מהשדה עד הצלחת.

המחקרים הנערכים במכון כוללים פיתוחים של טכנולוגיות חדשניות לאחסון פירות וירקות ואיסום גרעינים, שמירת הבטיחות הכימית והמיקרוביאלית של מזונות שונים, שיפור הטעם והערך התזונתי, פיתוח ציפויים טבעיים ואריזות חכמות, מציאת תחליפים לחומרי הדברה כימיים, פיתוח סנסורים למעקב אחר איכות התוצרת, יישומים של ננוטכנולוגיה, ועוד ועוד...

bottom of page