top of page

המכון להנדסה חקלאית

ירידת כוח האדם בחקלאות היא תופעה עולמית גורפת ומעמידה בסיכון ענפי חקלאות שונים. תופעה זו נותת אותות גם בישראל ואחת הדרכים להתמודד עם האתגר הזה הוא פיתוח של מיכון חלופי.

פיתוחים מסוג זה דורשים ידע רב ומומחיות גדולה בתחומי הנדסה שכן, בכדי לבצע עבודות חקלאיות בצורה מיטבית נדרשות יכולות רבות כמו: איסוף מידע, עיבודו וקבלת החלטות.

חוקרי המכון מכוונים את המחקר בכמה מוקדים: חקלאות מדייקת בצומח ובחי, הנדסת חקלאות במים, שימוש בבינה מלאכותית וחקלאות חישובית- לימוד מכונה, מדעי הנתונים, ביג דאטה, פיתוח מערכות מיקרו אלקטרומכניות, שימוש בננו-רובוטיקה ובמערכות רובוטיות מוטסות.

המכון להנדסה חקלאית הינו המוסד היחיד בארץ המבצע מחקר ופיתוח הנדסי בתחומי החקלאות השונים. המכון פועל לקידום החקלאות הישראלית והתעשייה הנלווית לה, תוך כדי גיבוש פתרונות טכנולוגיים והנדסיים מתקדמים בכל אחד משלבי הייצור החקלאי בכל רמות המחקר והפיתוח.

bottom of page