top of page

קצת על מכון וולקני

מכון וולקני הוא גוף המחקר החקלאי הגדול בארץ שאחראי לפיתוחים רבים ומגוונים שמהווים היום את  התשתית החקלאית, המודרנית והתעשייתית של מדינת ישראל. עד כה, רשם המכון מעל 1,000 זנים  ומעל 500 משפחות פטנטים. בין הזנים המפורסמים שפותחו : מלון "גליה", שמן זית  "ברנע"  אגוזי אדמה "שולמית" ו- "חנוך", מנדרינה "אורי", מנגו "מאיה" וזני חיטה חדשים. כולם נחשבים לבעלי האיכות והטעם המצטיינים בעולם.

מכון וולקני הוקם על ידי אלעזר וילקנסקי וולקני ב 1921. המייסד, ראה בחזונו הקמת תשתית לחקלאות תעשייתית, מודרנית ומתקדמת המשאירה מאחור שיטות מסורתיות שהיו מקובלות באזור.

המכון הפך למפעל חייו של וולקני ולמנוע המרכזי של החקלאות בארץ לפני קום המדינה ולאחר הקמתה, והיה למוקד עולמי של חדשנות חקלאית.

יסודות החדשנות החקלאית שהניח וולקני פותחו במכון עם השנים לדרגת אמנות, שאף זיכתה אותו בשנת 2017 בפרס אונס"קו בתחום מדעי החיים המוענק מידי שנה לאנשים ולמוסדות שהרימו תרומה משמעותית לשיפור איכות החיים של האנושות.

 

במכון כיום כ- 200 חוקרים, כ- 300 מהנדסי מחקר וטכנאים וכ- 300 סטודנטים לתארים מתקדמים והוא מפעיל מרכזי מחקר בצפון ובדרום המשרתים את החקלאים ברחבי הארץ. מאות מחקרים, המתנהלים מידי יום הובילו לפריצות דרך שיש להן השפעות מיידיות וארוכות טווח על הכלכלה הישראלית. מטרת המחקרים לאורך השנים: הורדת תשומות לחקלאים, ייעול השימוש במים ופיתוח ממשקים חכמים, התמודדות עם מחלות הפוגעות בצמחים ובחיות המשק, פיתוח מיכון החוסך בכוח אדם, התאמת גידולים לאקלימים שונים והגדלת יבולים על אותו שטח קרקע ובאותן תשומות, הגדלת ענפי החקלאות בישראל וביסוס ענפים קיימים, הארכת הזמינות של פירות העונה באמצעות פיתוח זנים מבכירים ואפילים, פיתוח מוצרים חקלאיים בעלי יתרונות המאפשרים התמודדות עם שוק תחרותי בעולם ופיתוח טכנולוגיות להארכת חיי מדף והקטנת פחתים של פרי, ירק וגרעינים לאחר הקטיף עבור הצרכן הישראלי וגם עבור יצוא לחו"ל. 

היה זה חזונו של וולקני, שהאמין בבניית תעשיית החקלאות  עם מחקר מתקדם שאפשר למדינת ישראל להתגבר על קשיים אובייקטיביים כמו: אקלים חם ומדברי, מיעוט מקורות מים ומחסור בכוח האדם בחקלאות. החסרונות והאתגרים, שהיו קיימים מראשית קום המדינה, הם מנת חלקן של מדינות רבות בעולם, גם  המפותחות, הסובלות מהתחממות אקלימית, ירידת כוח אדם בחקלאות בשל עיור מואץ, דילול במקורות מים וגידול האוכלוסין.

מכון וולקני הפך למרכז ידע עולמי בתחום וזוכה לביקורים של כ 160 משלחות רשמיות רמות דרג מהעולם, מידי שנה, כולל נשיאים, ראשי ממשלות ושרים בכירים, בכדי ליצור שיתופי פעולה מדעיים ועסקים ולסייע לעולם ההולך ומתחמם שבו חיים כיום בצפיפות מעל 8 מיליארד אנשים.  

bottom of page