top of page

מרכז מחקר נווה-יער

מרכז מחקר נווה-יער ממוקם בגבול שבין עמק יזרעאל והגליל התחתון, מתוך מטרה לתת מענה גם לנושאים חקלאיים הקשורים לאזור.

חוקרי מרכז מחקר נווה-יער מפתחים מחקר רב תחומי לקידום זנים, איכות וקיימות בחקלאות מדייקת עם דגש על שיפור הבריאות ואיכות החיים של האוכלוסייה בסביבה החקלאית ובאזור הגובל לה.

בנוסף, נערכים מחקרים שמטרתם: ניהול מייטבי של משאבי טבע וסביבה בשטחים החקלאיים, השטחים הפתוחים והבר לחיזוק המערכות האקולוגיות.

במרכז נווה יער פועל משק מודל לחקלאות בת קיימא.

bottom of page