top of page

המרכז לאגרו-ננוטכנולוגיה

המרכז עוסק ביישום כלים מקדמים מתחום הננוטכנולוגיה כדי לתת מענה לאתגרים בתחום החקלאות ומזון. המרכז הינו מרכז מולטידיספלינרי המשלב מגוון רחב של תחומי מדע, לרבות כל תחומי ביולוגיה חקלאית, מדע החומרים, כימיה, הנדסה חקלאית ועוד.

נושאי מחקר

אריזות מתכלות חכמות; ציפויים ואריזות אכילים; ביו-סנסורים וסנסורים כימיים; אנקפסולציה ושחרור מבוקר של חומרים פעילים; שיטות חדשניות להזנת הצמח; שיטות בטוחות וירוקות להגנת תוצרת חקלאית לפני ואחרי קטיף; שיטות מתקדמות לטיפול בבעלי חיים; יריעות חקלאיות פעילות; ננו-טכנולוגיות עם רובוטיקה וחקלאות מדייקת; הקטנת זיהום בקרקע ומים

bottom of page