המכון למדעי הצמח

פיתוח גישות להתמודדות עם שינויי אקלים, אינטרודוקציה והשבחת עצי פרי, ירקות, גידולי שדה, גידולי נוי, ועצי יער לצורך הרחבת מגוון המוצרים לחקלאים ולציבור הצרכנים ולשיפור היבול והאיכות. פיתוח ויישום שיטות אגרו-טכניות וביוטכנולוגיות לשיפור היבול ואיכות של צמחי תועלת.

מחקר בניהול שטחים פתוחים, מרעה ויער.

הכשרת עתודת מחקר חקלאי בארץ ובעולם.

השבחה מהווה פעילות ליבה במחקר של גדולי החקלאות העיקריים בישראל ובעולם