top of page

המכון לחקר בעלי החיים

כ 40% מהמשקים החקלאים בישראל הם משקי חי. גם כיום, בעלי חיים מבויתים מספקים נתח משמעותי מצריכת החלבון העולמית לנפש ההולכת ועולה בנוסף לעליה דמוגרפית באוכלוסיית העולם הצפויה להגיע ל 10 מיליארד נפש ב-2050.

המחקר במכון לחקר בעלי-חיים בא לענות על אתגרי המחר ומתאפיין בשימוש במגוון כלים וגישות, מרמת הגנומיקה והגנטיקה, דרך אפיגנטיקה, פיזיולוגיה, מיקרוביולוגיה, תזונה ועד לרמת החיה השלמה, האוכלוסייה, וממשק הגידול.

במשקים אלו התשומות גבהות במיוחד בגלל הצורך להאכיל את בעלי חיים ולכן יש צורך במחקר מתמיד להעלאת הנצילות של מזון ושיפור יעילות היצור שלו.

המחקר מתבצע על ידי 22 חוקרים, 27 מהנדסי מחקר וטכנאים, וכ 30 סטודנטים לתואר שני, שלישי ובתר דוקטורט, בשתי מחלקות המכון – המחלקה לחקר בקר וצאן, והמחלקה לעופות ומדגה.

bottom of page