top of page

פרופ' ארנון דג

מרכז המחקר גילת

המחלקה לחקר עצי פרי

050-6220155

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

אופטימיזציה של צפיפות כוורת להאבקת מטעי אבוקדו בישראל

מהות המחקר:

האבקה היא גורם מגביל יבול מרכזי במטעי האבוקדו. עם התרחבות המטעים, נוצרה מגבלה מבחינת מספר הכוורת הזמינות להאבקה בישראל ונשאלת השאלה לגבי צפיפות הכוורת המינימלית הנדרשת בכדי לקבל יבול מסחרי מלא. המחקר בתמיכת ענף הדבורים וענף האבוקדו

דרושים:

סטודנטים לתואר שני

bottom of page