top of page

ד"ר פרופ' נירית ברנשטיין

המכון לקרקע ומים

050-6220707

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

השפעת תנאי גידול וסביבה על צמח הקנאביס הרפואי

מהות המחקר:

מעבדתנו עוסקת בלימוד הפיסיולוגיה ואגרוטכניקה של צמח הקנאביס הרפואי, והתאמתם לאיכות כימית מיטבית. הפרויקטים יכללו בחינת השפעת חשיפה לתנאים שונים על תגובות פיסיולוגיות וכימיות של הצמח. העבודה בפועל תשלב גידול צמחים בחממה ועבודה מעבדתית.

דרושים:

סטודנטים מצטיינים למחקר לקראת תואר שני /דוקטורט / פוסט דוק. רקע אקדמי נידרש: תואר ראשון או שני בתחום החקלאות או מדעי הצמח.

bottom of page