top of page

מסלול מחקר
בביולוגיה סביבתית
(קיימות וסביבה)

  • Twitter
  • Spotify
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

תוכנית משותפת של הפקולטה למדעי החיים בבר-אילן עם מכון וולקני

לאור הבנת חשיבותה של חקלאות ברת קיימא, התאמת החקלאות לשינויי האקלים, גידול האוכלוסייה, שמירת הסביבה ושימורם של משאבי הטבע המקומיים, חברו מכון וולקני והפקולטה למדעי החיים בבר אילן, להקמת מסלול לימודים ייחודי לתואר שני. המסלול, תוצר שיתוף פעולה אקדמי רב שנים בין שני המוסדות, מאפשר לסטודנטים וסטודנטיות צעירים להתמחות בתחומי מחקר מגוונים הקשורים בחקלאות עכשווית ועתידנית, קרקע ומים, מדעי הצמח והגנת הצומח, בעלי חיים, שיפור התוצר החקלאי, טכנולוגיה של מזון ועוד.

מכון וולקני פותח את מעבדות המחקר לסטודנטים וסטודנטיות המעוניינים להתמחות בתחומי מחקר שונים ומגוונים. אנו מציעים הדרכה צמודה של חוקרות וחוקרים מנוסים, תשתיות מחקר, סביבה תומכת, אווירה נעימה יחד עם חיי קמפוס עשירים. לנרשמים ונרשמות מוצעים מלגות הצטיינות, פטור מלא משכר לימוד ומלגת קיום נאה.

מסגרת הלימודים כוללת מגוון קורסים הניתנים על ידי מורי המסלול ומרצים מהפקולטה למדעי החיים בבר אילן. החובות ללימודי התואר כוללים השתתפות בקורס סמינריוני והשתתפות פעילה בהרצאות של מומחים המועברים במסגרת סמינרים במחלקות השונות שבמכון וולקני.

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות למרכזי המסלול:

ד"ר דדי (דוד) עזרא 03-9683555, dezra@volcani.agri.gov.il

פרופ' עוז ברזני 03-9683942, barazani@agri.go.il

bottom of page