ד"ר כרמית זיו

המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון

03-9683610

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

חקר מנגנוני עמידות של פטריות פתוגניות לקור.

מהות המחקר:

מטרת המחקר היא לאפיין ברמה המולקולרית את מנגנוני העמידות של פטריות פיטופתוגניות לקור, הגורמות לריקבון באחסון, על מנת לייצר בסיס ידע רחב ומעמיק, שיאפשר פיתוח גישות חדשות וידידותיות לסביבה, שיובילו לצמצום משמעותי של הנגיעות והפחת מפטריות ריקבון במהלך האחסון בקור. המחקר יעשה שימוש בכלים מולקולריים מתקדמים, כולל מטבולומיקס.

דרושים:

דרושים סטודנטים למחק לקראת תואר שני לאחר תואר ראשון באגרואקולוגיה או במדעי הצמח עם ממוצע 80 ומעלה