ד"ר זיו מורנו

המכון למדעי הקרקע המים והסביבה

מחלקה: פיסיקה סביבתית והשקייה

050-9776223

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

השפעת הטרוגניות הקרקע בסקלת המ"מ על הקשרים ההידרו-חשמליים הנמדדים בסקלת המעבדה ובסקלת השדה

מהות המחקר:

ניטור המצב ההידרולוגי של תת הקרקע חיוני על מנת לחזות דרישות אגרונומיות עתידיות. בשנים האחרונות, נעשה שימוש נרחב בכלים גאו-חשמליים לצורכי מדידת המצב ההידרולוגי של תת הקרקע באפליקציות חקלאיות. בבסיס שיטות אלו, המוליכות החשמלית של תת קרקע נמדדת ומתורגמת לפרמטרים הידרולוגים של הקרקע (תכולת רטיבות או ריכוז מלחים) על ידי שימוש בקשרים הידרו-חשמליים המכוילים ספציפית לאתר. עם זאת, מחקרים קודמים הצביעו על כך שאותם קשרים תלויים בסקלת המדידה, ושימוש בערכים שכוילו לסקלה שונה עלולים לגרום למידע מוטעה ולא אמין. מהות המחקר היא לבדוק את השפעת הטרוגניות הקרקע התלת ממדית בסקלת המ"מ על הקשרים ההידרו-חשמליים הנמדדים בסקלות מדידה שונות, ולפתח שיטה להעלאת הסקלה של אותם קשרים למידה הרצויה.

דרושים:

סטודנטים עם רקע במדעי הטבע או הנדסה