ד"ר אלון בן-גל

המכון לקרקע מים וסביבה - מרכז מחקר גילת

מחלקה: פיזיקה סביבתית והשקיה

08-9928644

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

השקיה מדייקת

מהות המחקר:

התחשבות בשונות במרחב ובזמן בקבלת החלטות בענייני ניהול מים בגידולים שונים. שימוש בbig data ובניה של מערכות תומכי החלטה, על מנת ליעל את השימוש במים, למקסם רווחים בחקלאות, ולהקטין השפעות סביבתיות.

דרושים:

סטודנטים עם ידע בתכנות. GIS.