מלגות 2022

המשרד להגנת הסביבה - לשכת המדענית הראשית

הגשה עד לתאריך:

31.7.22

ש"ח
 

25,000 / 32,500

סכום המלגה:

המשרד להגנת הסביבה - לשכת המדענית הראשית

קרן מלגות ע"ש יוסטה בלייר, יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל

הגשה עד לתאריך:

20.7.22

ש"ח
 

25,000

סכום המלגה:

קרן מלגות ע"ש יוסטה בלייר, יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל