מיכון וחקלאות מדייקת

הנדסה, למידת מכונה, טכנולוגיה, אגרו ננוטכנולוגיה, בינה מלאכותית